За нас

Целта на neopren.bg е да промотираме добри практики в производството на неопренови продукти в Европа, както и използването на възможно най-много материали, щадящи околната среда и здравето на хората. Стремим се да дадем повече информация относно неопрена, който е един от най-иновативните и все по-популярни материали в света не само на водните спортове, но и на модата, а и на други все по-разнообразни сектори. В същото време се забелязва масово непознаване на спецификите на този материал, неговите употреби и разновидности в зависимост от конкретния продукт. Затова смятаме за нужно създаването на интернационална информационна платформа, която да предоставя отговор на всякакви въпроси, свързани с неопрена.

Стремим се да намерим решение за продължаване на живота на старите неопренови продукти, които хората в момента изхвърлят на боклука. Неопренът е един от материалите с най-ниска събираемост с цел рециклиране или влагане в други продукти след края на неговата употреба и нашия екип си е поставил за цел да намерим дългосрочно и адекватно решение на този проблем на европейско ниво.

Чрез нашата платформа, планираме да дадем достъп до възможно най-голям брой хора до образователни материали, свързани с неопрена като материал, неговите приложения в ежедневието, както и възможностите за неговото преизползване или рециклиране в края на живота му.
Екипът ни предоставя безплатни консултации по телефон, имейл или на лична среща на всеки, който има интерес да научи повече за този материал. По този начин смятаме, че ще повишим знанията на хората и ще осигурим по-адекватно и целесъобразно използване на неопрена, както и важността и нуждата от това да не бъде изхвърлян на боклука, а да се предприемат действия за неговата повторна употреба или рециклиране. Стремежът ни е да достигнем до всеки, който по една или друга причина се интересува от неопренов материал и да успее да намери отговорите, които търси благодарение на нас. Крайната цел е създаването на европейска мрежа от компании, неправителствени организации и дори държавни агенции, които имат отношение към неопрена.