Общи Условия

I. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 • Уеб платформата "www.neopren.bg" е собственост на Европейска асоциация на производителите на неопренови продукти с БУЛСТАТ номер: 177214295.
 • Уеб сайтът и предоставената в него информация функционират съгласно описаните тук условия на ползване.

II. СИГУРНОСТ

 • Уебсайтът съдържа най-новите и най-утвърдените приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.

III. ДОСТЪП

 • ЕАПНП не гарантира непрекъснатото функциониране на уебсайта.
 • ЕАПНП си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия уеб сайт за неограничен период от време, планиран или случайно.
 • ЕАПНП си запазва правото да пренасочва потребителя към други уебсайтове, които се контролират от ЕАПНП . В този случай, потребителят трябва да приеме условията на тези уеб сайтове.

IV. ОТГОВОРНОСТ

 • Информацията, намерена на уебсайта, по никакъв начин не може да бъде тълкувана като някакъв вид съвети.
 • Информацията, предоставена на Уебсайта, може да бъде обща и абстрактна. Правилното му прилагане в практиката зависи от правото, включително правните факти от конкретната ситуация, които не могат да бъдат описани на уебсайта. Това е причината, поради която ЕАПНП не носи отговорност за това как Потребителят прилага информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфични данни, което води до всякакви щети върху Потребителя.
 • Изпращайки материали до сървърите на ЕАПНП чрез електронна поща или чрез Уебсайта, включително, но не само, Потребителят приема, че:
  • Материалите и информацията в / с тях не съдържа нищо, което противоречи на приложимото право.
  • Потребителят трябва да използва всички подходящи средства за откриване и премахване на вируси, както и всякакви вредни или разрушителни елементи като програми, преди да изпратят материалите и информацията в / с тях.
  • Притежава материалите и информацията в / с тях или има неограниченото право да ги предостави - ЕАПНП може да ги публикува безплатно и / или да ги използва, както и идеите, разкрити в тях, без финансова или друга отговорност.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Когато е възможно, ще комуникираме с вас анонимно.

VI. "БИСКВИТКИ"

 • Сайтът събира само статистически данни относно посещенията в сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 • Информацията в Уебсайта се следи от екипа на ЕАПНП, но може да има и пропуски в нея, включително в законодателния режим.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

 • ЕАПНП си запазва правото да променя или подновява условията на уебсайта, когато и когато сметне за необходимо.

IX. АВТОРСКО ПРАВО

 • Цялата информация (статии, примерни документи и други материали) на Уебсайта е интелектуална собственост на ЕАПНП и / или автори в екипа на организацията.
  • Всеки е свободен да споделя всеки материал с активна връзка към неговия източник (URL адрес).
  • Задържане на всяка връзка в материала.
  • С позоваване на автора.
  • Без модификации.
  • И нетърговски.

XI. ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Чрез използването на Уебсайта и информацията в него, Потребителят изразява своето безусловно съгласие с настоящите Общи условия, като по този начин получава правото да използва Уебсайта безплатно за лични и нетърговски цели.