Устойчиво производство

Работата с неопренов материал е комплексна и изисква много специализирано оборудване, обучен екип и събрано ноу-хау. Производственият процес е дълъг и сложен, особено при продукти, които изискват по-голяма дебелина. Както в повечето сектори на индустрията, има някои добри и лоши практики, които разграничават производители, които опитват да генерират бързи печалби за сметка на тяхната репутация и тези, които са си поставили цели за дългосрочно развитие и налагане на пазара с високо качество и доверие.   

Ключов фактор за устойчивото производство на неопренови продукти е набавянето на материал. Закупуването на неопрен от различни доставчици, някои от които използват съмнителни суровини и имат слаб качествен контрол, подкопава цялостния процес и може да провали дори най-добрите идеи и продукти. Ако това не бъде осигурено, има риск от нестабилно и различно качество на различни произведени партиди, а в някои случаи дори здравословни проблеми за хората, които използват продуктите.  

Друго важно нещо са машините и оборудването, които се използват за производството. Стари или лошо поддържани шевни машини могат да свършат работа на пръв поглед, но в много случаи само до някаква степен. Проблемите често се появяват на по-късен етап след като продуктите са използвани за известно време и водят до високо ниво на оплаквания и опетняване на марката. Осигуряване на високо-квалифициран и опитен техник също помага за подсигуряване на високото качество и одобрение на продуктите.   

Създаването на квалифициран екип от професионалисти, които са ангажирани да доставят висококачествени продукти и да са със силно внимание към детайлите е от изключителна важност. Като Европейски производител сме изпитвали натиск от други производители от Далечния Изток, които разчитат на по-ниски разходи за труд и по-леки трудови регулации. Въпреки това, чрез организиране на специализирани екипи в изработката на определени продукти и иновативното структуриране на процесите, успяхме да постигнем по-висока продуктивност и качество, които са ключови за устойчивото производство.